VEJLEDNING


På Vejle Produktions- og Uddannelsescenter tager vi udgangspunkt i den enkelte elev’s styrker og kompetencer.

Formålet er at eleven bliver afklaret og går videre i uddannelse eller job.

Når du starter hos os, kommer du til en trivselssamtale med vejlederen, som tager udgangspunkt i dine personlige, sociale og faglige kompetencer og mål og indleder første skridt til en videre plan.

Du vil løbende sammen med værkstedslederen lave en forløbsplan, som minimum hver 3. måned evalueres.

Under opholdet har du mulighed for at komme i praktik, og du har mulighed for at deltage i et kombinationsforløb på en ungdomsuddannelse.

Udover individuel vejledning har du også mulighed for at deltage i gruppevejledning enten på dit eget værksted eller som særligt forløb.

Du får et kompetencebevis ved afslutning, der dokumenterer din faglige udvikling via opholdet på Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.