ANLÆGSGARTNER


På Anlægsgartner værkstedet er eleverne en del af et Team hvor vi laver grønvedligehold mm. Her får de brede kompetencer indenfor anlægsgartnerfaget. Vi arbejder med græs vedligehold, ukrudsbekæmpelse, beskæring mm. De arbejder også med den grå del af anlægsgartner faget, så som panteopgaver, belægninger, murværk og arbejde i træ. Alle opgave bliver både udført som en del af vedligehold/udvidelse af skolen men også som arbejde for privat kunder.

Værksteds aktiviteter.

– Plejeteknik:
o Beskæring af træer.
o Fritrumsbeskæring.
o Beskæring af buske.
o Ukrudtsbekæmpelse – Med gas brænder.
o Ukrudtsbekæmpelse – Mekanisk.
o Hækklipning.
o Græsslåning.
o Vertikalskæring.

– Anlægsteknik:
o Belægninger i beton.
o Belægninger i natursten.
o Etablering af mur i beton.
o Etablering af mur i natursten.
o Udgravning.
o Afsætning/opmåling.
o Plantning af store træer.
o Plantning af mindre planter.
o Etablering af græs.
o Basis arbejde i træ.

– Maskiner:
o Håndholdte gartner maskiner.
o Mindre gartner maskiner
o Kubota minigraver
o Kubota knækstyret græsklipper.