VEJLE PRODUKTIONS- OG UDDANNELSESCENTER


Vejle Produktions- og Uddannelsescenter er en produktionsskole med et praktisk uddannelsestilbud, baseret på værkstedsundervisning.

Her kan unge mellem 16 og 25 år, der er uden en afsluttet uddannelse, prøve sig selv af på forskellige fagområder.

Undervisningen på produktionsskolen er ikke formelt kompetence-givende, men eleverne kan gå videre i lærlinge-forløb, EGU-uddannelsen eller komme i kombiforløb med Erhvervsskolerne.

Mens man går på skolen kan man tænke over sin fremtid med uddannelse og arbejde, og der er altid kammerater og en voksen vejleder at tale med.

Læs mere om hvad vi tilbyder vores elever ved at klikke ‘Ny Elev’ i menuen ovenfor.